Binnenkort vind je hier
de nieuwe website van GZI Next.

Een nieuwe energie horizon

Het GZI concept

Energiebedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Emmen samen aan de energiemix van de toekomst. In de afgelopen periode is het gebied van de voormalige gaszuiveringsinstallatie van NAM klaargemaakt om de locatie om te vormen tot een heuse energiehub met een mix aan energie uit zon, waterstof en groen gas.

Meer informatie

De gemeente Emmen staat pal achter het plan om het gebied te ontwikkelen. Niet alleen vanuit een ideëel duurzaamheidsperspectief, maar juist ook omdat het kansen biedt. “Zo zien wij groene waterstof als energiedrager voor de toekomst. Verder zorgt GZI Next ervoor dat kennis en werkgelegenheid in de regio behouden blijft. Bovendien zet het de gemeente positief op de kaart,” aldus wethouder Guido Rink. “Ik word veel benaderd om te vertellen over het project. Bedrijven raken geïnteresseerd om zich hier te vestigen. GZI Next laat zien dat we meedoen in de energietransitie.

Mijlpaal: start bouw van het zonnepark

In de afgelopen periode is het gebied klaargemaakt voor haar nieuwe functie. Het begin van de bouw van een zonnepark is een van de eerste zichtbare ontwikkelingen op het terrein. In totaal komen er 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 megawatt. De verwachting is dat het zonnepark eind 2020 gereed is en een hoeveelheid elektriciteit kan leveren die gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ongeveer 4.000 Nederlandse huishoudens.Shell Nederland is een van de bedrijven die meewerkt aan de bouw van het zonnepark in GZI Next. President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon benadrukt vooral het belang van samenwerking in het project GZI Next, maar ook voor de energietransitie in het algemeen. “De energietransitie kan alleen succesvol worden als we samen de schouders eronder zetten en voortbouwen op de sterke fundamenten die Nederland al heeft. In Emmen vinden we alles: kundige en welwillende partners, de infrastructuur en een rijke kennis op het gebied van energievoorziening. Samen zullen we moeten innoveren om alle beschikbare kennis en kunde die nodig is bij elkaar te brengen. Zo kan de regio een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”

Zon, waterstof en groen gas

Naast zonne-energie gaat de energiehub in Emmen ook groen gas en energie uit waterstof leveren. GZI Next brengt daarom een verscheidenheid aan partijen samen naast de gemeente Emmen en Shell. Ook Gasunie, de provincie Drenthe, de New Energy Coalition, EBN, Emmtec en NAM zijn nu betrokken bij de energiehub. In een uitgebreid artikel gaat een deel van deze andere partners in op de rol die groen gas kan spelen in de Nederlandse energietransitie en hoe verschillende waterstoftoepassingen zoveel mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd.